Artykuły o akcji Domeyko dla Polaków na Litwie

Artykuły o akcji Domeyko dla Polaków na Litwie: lt24.lt: http://l24.lt/pl/spoleczenstwo/item/246469-akcjia-domeyko-dla-polakow-na-litwie Wiadomości znad Wilii: http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/akcja-domeyko-dla-polakow-na-litwie/ Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”: http://wspolnotapolska.org.pl/wiadomosci_polonia.php?id=1418/ Vilniaus r. […]