Cele kampanii

Naszą kampanię można nazwać drugim obliczem edukacji. Nam nikt nie narzucił stwierdzenia "Domeyko wielkim człowiekiem był" niczym w ,,Ferdydurke Gombrowicza". Zainspirowani wsparciem ludzi dobrej woli sami chcieliśmy odkrywać i więcej dowiadywać się o I. Domeyce i W. Wagnerze, dlatego postawiliśmy przed sobą wiele celów.
 • interdyscyplinarna edukacja młodzieży poprzez samodzielną realizację projektów oraz uczenie się na błędach pod okiem opiekunów, których rola ogranicza się wyłącznie do funkcji kontrolnej i ostatecznie zatwierdzającej;
 • edukacja kulturowa z młodzieżą z krajów, które biorą udział w projekcie, szczególnie z młodzieżą z Chile;
 • działania charytatywne na rzecz potrzebujących związanych z postaciami Ignacego Domeyki i Władysława Wagnera np. dzieci z polskich szkół na Litwie;
 • wymiana międzynarodowa – doświadczeń, kultury, zainteresowań;
 • poszerzenie świadomości społecznej o Ignacym Domeyce – polskim geologu, badaczu Chile, strażniku praw Indian oraz o Władysławie Wagnerze – pierwszym Polaku który opłynął świat pod żaglami i niezwykle przyczynił się do rozwoju Brytyjskich Wysp Dziewiczych;
 • pozycjonowanie postaci W. Wagnera i I. Domeyki jako ciekawych polskich autorytetów – przyjaciół  młodzieży, a nie jedynie jako wielkich i nieznanych;
 • promocja Polski – Ojczyzny Domeyki i Wagnera – za granicami;
 • organizacja spotkań, pokazów, slajdowisk, wystaw i wernisaży poświęconych I. Domeyce i W. Wagnerowi;
 • utrzymywanie kontaktu i budowanie relacji z rodziną I. Domeyki oraz W. Wagnera;
 • współpraca i kooperacja z Polonią z całego świata, by organizować wspólne przedsięwzięcia;
 • produkcja filmów, reportaży i fotoreportaży dotyczących I. Domeyki i W. Wagnera;
 • publikacja materiałów dydaktycznych, opracowań, felietonów i reportaży dotyczących I. Domeyki i W. Wagnera;
 • przeprowadzenie badań, których celem będzie odkrycie historii, dokonań i świadectw życia I. Domeyki oraz W. Wagnera.